بهینه سازی تصاویر برای صفحات فیسبوک

مشاهده دقیق و شفاف محتوا یکی از کلیدهای بازاریابی آنلاین می باشد. ارسال تصاویر و طرح ها بر روی شبکه های اجتماعی به افزایش تعامل و توجه مشتریان کمک می نماید.به عنوان مدیر شرکت تصاویر صفحه فیسبوک شما اندازه های صحیحی دارند؟


اندازه تصویر کاور : ۳۱۵*۸۵۰ پیکسل
اندازه تصویر پروفایل : ۱۸۰*۱۸۰ پیکسل
اندازه تصاویر به اشتراک گذاشته شده : ۵۰۴*۵۰۴ پیکسل
اندازه لینک های به اشتراک گذاشته شده : ۲۵۲*۴۸۲ پیکسل

aseman-google-adwords-7