کافه کتاب

BOOKCAFE

۷*۷ نکته بازاریابی

در سال ۱۳۹۵ برای مدیران ایرانی (جلد اول)

این کتاب اولین کتاب از مجموعه کتاب هایی است که در راستای افزایش دانش عمومی بازاریابی و مدیریت مشتری توسط نرم افزار CRM لید متعلق به شرکت پشتیبانان پردازش آسمان تهیه و بصورت رایگان در اختیار علاقه مندان به این حوزه قرار گرفته است.