اینفوگرافیک : ۲۰ کلمه گرانقیمت در سیستم تبلیغات گوگل

آیا می دانید گرانقیمت ترین کلمات در سیستم تبلیغات گوگل (Google AdWords) چه کلماتی هستند ؟ پیشنهاد می کنیم تصویر زیر را مطالعه نمایید.

aseman-google-adwords-8