راه اندازی پرتال خبری گلستان پرس

پرتال خبری گلستان پرس وسط نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.