حضور بهفارم در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور تهران – ۱۳۹۳

همانند ادوار گذشته شرکت پشتیبانان پردازش آسمان جهت تعامل بیشتر با مرغداران ارجمند و نمایندگان گرامی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور تهران حضور بهم رسانید. این نمایشگاه در تاریخ ۴ لغایت ۷ آبان ماه ۱۳۹۳ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.