راه اندازی نسخه جدید پرتال اداره کل هواشناسی استان گلستان

پرتال اداره کل هواشناسی استان گلستان توسط نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید. این سیستم مجهز به سامانه پیشرفته نمایش آنلاین آب و هوا می باشد که بصورت مستقل داده های هواشناسی را نمایش می دهد.