راه اندازی پرتال خبری اردبیل پرس

پرتال خبری اردبیل پرس نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.