راه اندازی پرتال خبری سمنان پرس

پرتال خبری سمنان پرس نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.