راه اندازی نرم افزار آندروید هواشناسی استان قم

اپلیکیشن هواشناسی استان خوزستان قادر است آخرین وضعیت هواشناسی شهرهای استان قم را برای شما نمایش دهد . همچنین پیش بینی تخصصی این نرم افزار شما را قادر به دریافت اطلاعات ۶ روز آینده شهرها و کل استان می نماید.

این نرم افزار توسط اداره کل هواشناسی استان قم پشتیبانی می گردد.

دانلود از کافه بازار