راه اندازی نرم افزار مدیریت مشتریان تاسیسات قرائی

نرم افزار مدیریت مشتریان شرکت تاسیسات قرائی آماده و راه اندازی گردید. مشتریان این شرکت می توانند براحتی از طریق گوشی آندروید خود سفارش محصول داده و آن را پیگیری نمایند.