موسسه اعتباری کاسپین

وب سایت رسمی موسسه اعتباری کاسپین راه اندازی گردید.

راه اندازی وب سایت هلدینگ دهکده اقتصادی امیدجلین (داباج)

وب سایت رسمی هلدینگ دهکده اقتصادی امیدجلین (داباج) راه اندازی گردید.

راه اندازی سامانه پیشرفته DGKASHT دیجی کاشت

سامانه نرم افزار فروش ابزار کشاورزی با نام تجاری “دیجی کاشت” راه اندازی گردید.

راه اندازی وب سایت IELTS ABBEY

وب سایت IELTS ABBEY با موفقیت طراحی و اجرا گردید.