راه اندازی پرتال خبری گیلان پرس

پرتال خبری گیلان پرس نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.