استقرار شرکت آسمان در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان گلستان

با افتخار اعلام می نماییم شرکت تعاونی پشتیبانان پردازش آسمان جهت توسعه و رشد محصولات دانش بنیان خود در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان گلستان پذیرفته شده است.

امید است بتوانیم خدمات آسمان را در راستای تولیدات دانش بنیان کشور همسو نموده و صنعت IT ایران عزیز را اعتلا بخشیم.

حمایت آسمان از نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پسا تحریم

شرکت پشتیبانان پردازش آسمان حامی نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پسا تحریم گردید.

 

poster_big

راه اندازی وب سایت شرکت سینا ابتکار

وب سایت سینا ابتکار با موفقیت طراحی و اجرا گردید.

حمایت از همایش ارتباط با مشتری CRM و روابط عمومی مدرن

شرکت پشتیبانان پردازش آسمان از همایش ارتباط با مشتری CRM و روابط عمومی مدرن حمایت نمود. در راستای اهداف سال ۱۳۹۵ آسمان تمرکز خود را بر روی نرم افزار CRM لید گذاشته است.

راه اندازی وب سایت شرکت کاسپین دژ

وب سایت شرکت کاسپین دژ با موفقیت طراحی و اجرا گردید.

راه اندازی سیستم الماسی وب سایت نشریه خلاقیت

سیستم مشترکین الماسی وب سایت خلاقیت با موفقیت راه اندازی گردید.