مطالب توسط مدیریت پشتیبانی/فروش آسمان

استقرار شرکت آسمان در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان گلستان

با افتخار اعلام می نماییم شرکت تعاونی پشتیبانان پردازش آسمان جهت توسعه و رشد محصولات دانش بنیان خود در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان گلستان پذیرفته شده است. امید است بتوانیم خدمات آسمان را در راستای تولیدات دانش بنیان کشور همسو نموده و صنعت IT ایران عزیز را اعتلا بخشیم.

حمایت از همایش ارتباط با مشتری CRM و روابط عمومی مدرن

شرکت پشتیبانان پردازش آسمان از همایش ارتباط با مشتری CRM و روابط عمومی مدرن حمایت نمود. در راستای اهداف سال ۱۳۹۵ آسمان تمرکز خود را بر روی نرم افزار CRM لید گذاشته است.