اخذ گواهی تائید و ثبت نرم افزار مدیریت مرغداری بهفارم

با استناد به مواد ۸ و ۹ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ مجلس شورای اسلامی و بخش چهار آیین نامه اجرایی قانون مذکور، سیستم مدیریت جامع و یکپارچه مرغداری بهفارم از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور) تائید فنی گردید.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]

behfarm-cert

[/box]