راه اندازی پرتال خبری مشهد پرس

پرتال خبری مشهدپرس توسط نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.