راه اندازی سامانه قلک (کسب درآمد و تبلیغات بر بستر موبایل)

قلک سامانه ای بر پایه زیرساخت تلفن همراه می باشد که کسب درآمد از زمان های بیهوده شما را درآمد آفرین می نماید.کاربران قلک تنها با مطالعه روزانه مطالب آن به کسب درامد می پردازند.شما می توانید سفارش مطالب خود را نیز در سامانه ثبت نمایید تا محتوای کسب و کار شما به دست هزاران کاربر مشتاق قلک برسد.