حمایت آسمان از همایش آشنایی با نماد اعتماد الکترونیکی

اولین همایش آشنایی با نماد اعتماد الکترونیکی و نقش آن در توسعه کسب و کارهای کوچک مرداد ماه در گلستان برگزار می شود . پشتیبانان پردازش آسمان نیز در راستای حمایت از کسب و کارهای کوچک در این همایش و نمایشگاه جانبی آن حضور به هم رسانده است. همچنین مدیران و کارکنان پروژه SKYTECH نیز در این روز شرکت آسمان را همراهی می نمایند.

 

t-t