آغاز پروژه گردشگری الکترونیکی هلدینگ سبزگشت

بزرگترین پروژه گردشگری الکترونیک هلدینگ توریسم کشور در شرکت پشتیبانان پردازش آسمان کلید خورد. این پروژه شامل ۶ زیر سامانه می باشد.