راه اندازی پرتال خبری بازتاب پرس (BAZTABPRESS)

پرتال خبری بازتاب پرس توسط نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.