بهفارم در چهارمین همایش صنعت دام و طیور استان گلستان

نرم افزار مرغداری بهفارم در چهارمین همایش صنعت دام و طیور استان گلستان  حضور فعال داشت . این همایش بعنوان یکی از فعالیتهای جانبی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ ساعت ۹:۳۰ در سالن جانبی محل برگزاری نمایشگاه و با حضور دامداران ، مرغداران پیشرو ، مدعوین و همچنین کارشناسان و متخصصین این صنعت و محققین و جامعه دانشگاهی استان برگزار گردید که دراین جلسه سخنرانان آقایان :فرهاد کفایی پور مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان ، دکتر مختار مهاجر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ، دکتر همای رضوی اداره کل دامپزشکی استان گلستان و مهندس خسروی از دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ایراد سخنرانی و ارائه مطالب نمودند .