بیش از ۵۰.۰۰۰ هزار خبر ثبت شده توسط پرتال ثمین

پرتال جامع اطلاع رسانی ثمین طی ۴ سال حضور خود توانسته است بیش از ۵۰.۰۰۰ خبر گوناگون ثبت نماید.