حضور بهفارم در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور رشت – ۱۳۹۳

هشتمین نمایشگاه بین المــللی صنــعت دام و طیـور تبریز در مـــورخه ۱۹ الی ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان گیلان برگزار می گـردد . شرکت پشتیبانان پردازش آسمان حضور فعال خود را در این نمایشگاه بین المللی با اجرای طرح های مختلف نمایان خواهد ساخت.