نوشته‌ها

Hacking Attempt چیست؟

هر چند که ما برای fix کردن هرگونه مشکلات مربوط به شبکه ، سیستم و آسیب پذیری های نرم افزار آماده و مجهز هستیم و همواره درپی یافتن جدیدترین اخبار در این مورد هستیم، اما همیشه این شانس وجود دارد که فرد دیگری از تکنیک جدیدی استفاده کند( در زمان کوتاهی قبل از اینکه ما از آن آگاه شویم یا این شانس را داشته باشیم که در مقابل آن تکنیک مجهز شویم و گارد بگیریم) بنابراین تا زمانی که سرورهای ما بر روی اینترنت هستند این امکان وجود دارد گرچه ما هم برنامه هایی داریم که می توانیم به طور احتمالی این مساله را تحلیل کنیم و جلوی چنین حملاتی را بگیریم.

ادامه مطلب …