نوشته‌ها

dwell time در بازاریابی اینترنتی چیست؟

در انجام بازاریابی اینترنتی معیارهایی هستند که در سنجش موفقیت به بازاریابان و  موتورهای جستجو کمک می کنند. یکی از این معیارها که به موتورهای جستجو کمک می کند  dwell time است که ممکن است تاکنون با آن آشنا نشده باشید. در این مطلب به تعریف  dwell time در بازاریابی اینترنتی پرداخته می شود.

ادامه مطلب …