نوشته‌ها

چگونه می توانیم دیتابیس و کاربر دیتابیس ایجاد کنیم؟

قبل از اینکه شما بخواهید از PhpMyAdmin استفاده کنید ، باید از داخل cPanel دیتابیستان را ایجاد کنید.