نوشته‌ها

حمایت آسمان از نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پسا تحریم

شرکت پشتیبانان پردازش آسمان حامی نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پسا تحریم گردید.

 

poster_big

حمایت اسمان از سمینار بزرگ مدیریت فروش

در راستای حمایت از بخش فروش شرکت ها و معرفی راهکار نوین فروش شرکت اسمان حامی همایش اشنایی با مدیریت فروش گردیده است.