نوشته‌ها

ارتباط تبلیغات نمایشی و تعداد جستجوها

بازاریابان اینترنتی در گذشته از  بازاریابی به شیوه تبلیغات نمایشی و بازاریابی موتورهای جستجو به عنوان دو روش  بازاریابی کاملا جداگانه یاد می کردند به طوری که جستجو برای فروش و نمایش برای  امور مربوط به برندینگ مورد استفاده قرار می گرفت. اما نتایج تحقیقات و بررسی ها  نشان می دهد که تبلیغات نمایشی بر افزایش ترافیک حاصل از تعداد جستجوها تاثیر می  گذارد به طوری که آن دسته از بازاریابان اینترنتی که از هر دو روش ( تبلیغات نمایشی  و تبلیغات موتورهای جستجو ) استفاده می نمایند تعداد تبدیل بازدیدکنندگان از وب  سایت به مشتریان را به طور محسوسی افزایش می دهند. در این مقاله چگونگی تاثیر  تبلیغات نمایشی بر جستجوهای صورت گرفته در سال ۲۰۱۲ و راهکارهای بازاریابان  اینترنتی برای حداکثر استفاده از این قضیه مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه مطلب …