نوشته‌ها

بهینه سازی تصاویر برای صفحات فیسبوک

مشاهده دقیق و شفاف محتوا یکی از کلیدهای بازاریابی آنلاین می باشد. ارسال تصاویر و طرح ها بر روی شبکه های اجتماعی به افزایش تعامل و توجه مشتریان کمک می نماید.به عنوان مدیر شرکت تصاویر صفحه فیسبوک شما اندازه های صحیحی دارند؟

ادامه مطلب …