نوشته‌ها

افزایش فروش در بازاریابی ایمیلی

 در انجام بازاریابی ایمیلی ،  ارسال ایمیل به مخاطبان هدفمند یکی از عوامل مهم در میزان موفقیت ایمیل های ارسال  شده به منظور افزایش فروش است. در این مقاله به راهکارهای افزایش فروش از طریق  ارسال ایمیل به مخاطبان هدفمند پرداخته می شود.

ادامه مطلب …