اینفوگرافیک : تقسیم بندی بازار تبلیغات آنلاین چگونه است؟

آیا میدانید تقسیم بندی بازار تبلیغات آنلاین در جهان چگونه هست ؟
آیا می دانید چه تعداد کسب و کار از تبلیغات آنلاین گوگل بهره می برند ؟

aseman-google-adwords-6