مراحل تائید نمودن تبلیغ شما در سیستم گوگل ادوردز

کلیه تبلیغات ارائه شده در سیستم تبلیغات کمپانی گوگل (Google AdWords) طی یک فرآیند تائید می گردد تا بصورت امن و مناسب برای کاربران توزیع گردد. گوگل کلیه تبلیغات های فعال، متوقف شده، کلمات کلیدی و وب سایت ها را بصورت مداوم بررسی می نماید. برخی از تبلیغات تا زمان بررسی دقیق توسط کارشناسان گوگل اجرا نخواهند شد. بیشتر تبلیغات ها طی ۱ روز کاری بررسی می گردند. اگر گوگل در تبلیغات اعلامی شما موردی خاصی پیدا نماید، با ارسال پیغامی، قوانین و مقررات خود را به شما گوشزد می نماید و شما پس از اصلاح تبلیغ خود می توانید تقاضای بررسی مجدد تبلیغات را ارسال نمایید. آگهی شما در سیستم گوگل می تواند دارای ۱۱ وضعیت مختلف باشد. کارشناسان پشتیبانان پردازش آسمان در ادامه به تشریح این وضعیت ها می پردازند:

[highlight]قبل از بررسی:[/highlight]
[checklist]

 • واجد شرایط (Eligible) : تبلیغ شما هنوز در حال بررسی می باشد اما در برخی از موارد بصورت رندم در صفحات جستجو نمایش داده می شود.
 • تحت بررسی (Under review) : تبلیغ شما هنوز در حال بررسی می باشد اما تائید نشده است.
 • هنوز آماده خدمت نشده (Not yet serving) : این گزینه برای تبلیغات ویدیویی می باشد و زمانی روی می دهد که تبلیغ شما هنوز در حال بررسی می باشد اما تائید نشده است.

[/checklist]
[divider]
[highlight]پس از بررسی – تبلیغات می تواند اجرا شود:[/highlight]
[checklist]

 • تائید شده (Approved) : آگهی شما مطابق با سیاست های گوگل بوده و کاملا تائید شده است و کاربران شما می توانند آن را مشاهده نمایند.
 • تائید شده محدود (Approved (limited)) : تبلیغ شما می تواند اجرا گردد اما در برخی از موارد (سیاسی، قمار و…) به تشخیص گوگل نمایش داده نخواهد شد.
 • تائید شده غیرخانوادگی (Approved (non-family)) : تبلیغ شما می تواند اجرا گردد اما در برخی از موارد (مغایر با خانواده) به تشخیص گوگل نمایش داده نخواهد شد.
 • تائید شده بزرگسالان (Approved (adult)) : تبلیغ شما می تواند اجرا گردد اما در برخی از موارد (محتوای بزرگسالان) به تشخیص گوگل نمایش داده نخواهد شد.
 • خدمات تبلیغات تصویری (Serving (video ads)) : تبلیغ شما تائید شده و در سایت YouTube نمایش داده می شود.

[/checklist]

[divider]

[highlight]پس از بررسی – تبلیغات نمی تواند اجرا شود:[/highlight]
[checklist]

 • تصویب نشده (Disapproved) : تبلیغ شما ناقض قوانین کمپانی گوگل می باشد و غیرقابل پخش می باشد.
 • سایت به حالت تعلیق (Site suspended) : تبلیغ شما بدلیل نقض قوانین گوگل مسدود شده است.
 • عدم خدمت تبلیغات تصویری (Not serving (video ads)) : تبلیغ تصویری شما بدلیل (عنوان، توضیح، فایل تصویری و…) تائید نشده است.
 • تائید مساله دار تبلیغ تصویری (With issues (video ads)) : یک یا چند تبلیغ تصویری شما تصویب یا تائید نشده است.

[/checklist]