حضور پشتیبانان پردازش آسمان در سمینار تخصصی تکنیک های عبور از بحران

شرکت پشتیبانان پردازش آسمان در سمینار تخصصی تکنیک های عبور از بحران با سخنرانی آقای کیمیایی و سرکار خانم دکتر ذاکرانی حضور بهم رسانید و گواهینامه بین المللی این دوره تخصصی را بدست آورد.

11328435_441809449329606_1508786261_n