پست مورخ May 28, 2016 at 12:32AM

این لوگویی هست که حوزه IT کشور زیاد خواهد دید… به امید موفقیت??
لوگوی جدید#شرکت_پشتیبانان_پردازش_آسمان
به اینستاگرام ما بپیوندید