پست مورخ June 26, 2016 at 08:25PM

#استیو_جابز#شغل#درآمد#پول#سرمایه_گذاری #سرمایه_داری #تحول#تخصص #فروش#فرایند_توسعه_مشتری #مشتریان_وفادار #مشتری #پیشرفت #پیروزی #گلستان #گرگان#شرکت_پشتیبانان_پردازش_آسمان?
به اینستاگرام ما بپیوندید