پست مورخ June 24, 2016 at 08:47PM

کتاب و اب هر دو در بحران هستند!
یکی از کم مصرفی و ودیگری هم از پر مصرفی
#جدی_بگیریم? #شرکت_پشتیبانان_پردازش_آسمان
به اینستاگرام ما بپیوندید