پست مورخ June 20, 2016 at 02:19PM

دومین جلسه خوشه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان گلستان برگزار شد#شرکت_پشتیبانان_پردازش_آسمان#گلستان #گرگان ***************************
آیدانی مدیرمرکز رشد جامع پارک ورئیس خوشه فناوری اطلاعات مرکزرشدجامع پارک علم وفناوری گلستان با اشاره به لزوم هم افزایی فناوران و شرکت های حوزه IT مرکز رشد جامع را عاملی درجهت رفع نیازهای استان دانست وپارک را مرجعی برای رجوع متقاضیان و نهادهای مختلف استان درجهت رفع نیازهای فناورانه خود دانست .

وی با اشاره به توانمندی فناوران عضو پارک و مرکز رشد جامع ، خوشه فناوری IT را قابل اعتماد ترین مکان برای انجام پروژه های حوزه IT استان دانست .

مهندس زواریی دبیرخوشه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم وفناوری گلستان نیز درادامه ، با اشاره به نحستین همایش تجارت الکترونیک در دوران پسا تحریم دراستان درشهریورماه گفت : این همایش در چهار حوزه IT ، تجارت ، مدیریت وحقوق برگزار خواهد شد وشرکتهای حوزه IT استان باید ازاین ظرفیت برای توسعه ومعرفی محصولات وخدمات شرکت خود بهره ببرند .

به گزارش سرزمین جم ، دردومین جلسه خوشه IT مرکز رشد جامع پارک علم وفناوری گلستان ، مشکلات شرکت های دانش بنیان و مستقردرمرکز رشد پارک مورد بررسی قرارگرفت و همچنین پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی پرباربرگزار شدن همایش تجارت الکترونیک پساتحریم ارائه شد .

دراین جلسه اعضای هئیت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ، رئیس اداره آموزش وپژوهش سازمان صنعت و معدن وتجارت استان و رئیس دانشگاه جامع علمی وکاربردی مخابرات ومشاورمدیرکل آموزش وپرورش استان و دبیراجرایی همایش تجارت الکترونیک درپسابرجام و همچنین اعضای خوشه حضور داشتند .

جانبگلو دبیرهمایش تجارت الکترونیک نیز با اشاره به اینکه درحال حاضر چکیده مقالات در حال دریافت است ، گفت با توجه به برگزاری این همایش در بیست وپنجم شهریورماه ، آمادگی معرفی شرکتهای حوزه IT درنمایشگاه جانبی وجود دارد .

کاظمی رئیس اداره آموزش وپرورش سازمان صنعت ومعدن استان نیز از حضورهئیت های تجاری دراین همایش خبرداد .

امانی دبیرسازمان نظام صنفی رایانه ای گلستان نیز آمادگی این سازمان را درجهت حمایت همه جانبه ازفناوران حوزه IT استان اعلام کرد .
به اینستاگرام ما بپیوندید