پست مورخ April 01, 2016 at 09:37PM

همون شنبه ای که قرار بود زود از خواب بیدار بشیم،بریم باشگاه،درس بخونیم،رژیم بگیریم،زبان انگلیسی یاد بگیریم،کلاس مورد علاقه مونو ثبت نام کنیم،اون کتابی که دوستمون بهمون هدیه داده بود رو بخونیم،کمتر دروغ بگیم،بیشتر محبت کنیم،عاشق بشیم،فراموش کنیم و یک عالمه تصمیم دیگه که قرار بود شنبه،اول ماه،اول سال،بعد از تعطیلات انجام بدیم.
بیایم برای شروع شنبه رو دوست داشته باشیم حتی اگر این فقط یک شعار باشه، وقتی فردا ساعتتون شروع به زنگ خوردن کرد،فقط یک لحظه به جای غرغر لبخند بزنید. شروع یک سال پر از موفقیت به اون لبخند صبح شنبه وابسته است.
امروز یک لیست از کارهاتون آماده کنید فردا یک عالمه کار برای انجام وجود داره.
برای همتون آرزوی سال پر از شادی میکنم.
پیروز باشید.
#سیزدتون_بدر??
به ما بپیوندید : http://ift.tt/1RQqyuV