حضور بهفارم در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور استان گلستان – ۱۳۹۳

دوازدهمیــن نمایشگاه بین المــللی صنــعت دام و طیـور در مـــورخه ۱۶ لغـــــایت ۱۹ اردیبـــــهشت مـــــاه ۱۳۹۳ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان گلستان برگزار می گـردد . همانند ادوار گذشته شرکت پشتیبانان پردازش آسمان جهت ارائه آخرین دستاوردهای خود در زمینه نرم افزار بهفارم در این نمایشگاه حضور بهم رسانید.

نسخه جدید بهفارم (نسخه ۲) در این نمایشگاه رونمایی خواهد شد.