حضور بهفارم در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور تبریز – ۱۳۹۳

دوازدهمیــن نمایشگاه بین المــللی صنــعت دام و طیـور تبریز در مـــورخه ۲۹ خرداد تا ۱ تیرماه ۱۳۹۳ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان آذربایجان شرقی برگزار می گـردد . شرکت پشتیبانان پردازش آسمان حضور فعال خود را در این نمایشگاه بین المللی با اجرای طرح های مختلف نمایان خواهد ساخت.