مدیریت عملکرد نژاد ROSS

نرم افزار مدیریت علملکرد نژاد راس (ROSS) یک ابزار مدیریتی پیشرفته و در عین حال ساده برای مدیریت عملکرد گله گوشتی یا گله مادر کلیه نژاد های راس (ROSS) اعم از ۳۰۸ ، ۷۰۸ یا PM3 می باشد. شما براحتی می توانید با این نرم افزار در گوشتی آندروید خود اطلاعات گله گوشتی و یا گله مادر را با اطلاعات کمپانی Aviagen مقایسه نمایید و اطلاعات ذیقیمتی را بدست آورید.